O mnie

Coś o mnie...
Image

“ Łączę informatykę, zarządzanie projektami i wiedzę o rynku ”

Od blisko dwudziestu lat rozwijam kompetencje z zakresu zarządzania produktami i prowadzenia analiz biznesowych. Posiadane doświadczenie pozwala mi prowadzić prace od etapu definiowania problemu i określania wymagań Klienta, przez realizację i wdrożenie gotowego rozwiązania, po dalszy rozwój produktu.

Nazwisko

Grzegorz Zimon

Adres

Wrocław

Phone

+48 501 666 888

Mail

grzegorz@zimon.pl

“Dzięki moim umiejętnościom osiągam wskazane cele!”

Kompetencje

To moje najważniejsze umiejętności

Inżynieria oprogramowania

analiza procesów i potrzeb użytkowników
specyfikowanie systemu, BPMN, UML
prototypowanie, Axure
zarządzanie implementacją
komercjalizacja rozwiązań

Implementacja

PHP, AJAX, Zend, CakePHP,
Javascript, jQuery
MySQL, PostgresSQL, NoSQL,
HTML, CSS
VBA MS Office, Google Apps Script

Zarządzanie projektami

definicja zakresu
przygotowanie harmonogramu i budżetu
monitoring realizacji
obsługa ryzyk
TenStep, Prince 2

Zarządzanie marketingowe

analiza rynku
zarządzanie produktem
zarządzanie sprzedażą
budowanie i zarządzanie zespołem
zarządzanie strategiczne

“Trzeba wiedzieć co się robi!”

Edukacja

Moje wykształcenie

Od wiedzy się zaczyna

Systematyczne zdobywana wiedza stanowi podstawę nowych kompetencji. Jest też sposobem na porządkowanie doświadczeń, zdobywanych podczas pracy z Klientami.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu- 2012 - 2013
Six Sigma i Optymalizacja Procesów, studia podyplomowe

Bliżej zapoznałem się z metodą podnoszenia jakości procesów. Metoda przydatna w zarządzaniu i wytwarzaniu oprogramowania.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu- 2006 - 2008
Zarządzanie i Marketing

W roku 2008 ukończyłem studia podyplomowe "Zarządzanie i Marketing" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach pracy dyplomowej opracowałem temat "Wprowadzanie produktu informatycznego na rynek". Głównym celem jakim kierowałem się przygotowując ten dokument było przedstawienie korzyści wynikających z wykorzystania technik marketingowych w produkcji i wdrażaniu rozwiązań informatycznych. Oparłem się tu na własnym doświadczeniu, zdobytym podczas prac nad systemem dla firm windykacyjnych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- 2004 - 2005
Zarządzanie Projektami

Poszukując sposobów na doskonalenie procesu wytwarzania narzędzi informatycznych zdecydowałem się na studia podyplomowe "Zarządzenie projektami" w Szkole Głównej Handlowej. Wybór ten uznałem za naturalną kontynuację odbytych wcześniej szkoleń o tej tematyce. Naukę zakończyłem w roku 2005 pisząc pracę dyplomową pod tytułem: "Opracowanie i rozwój dedykowanego narzędzia informatycznego na przykładzie systemu dla firmy obsługującej należności finansowe". W pracy tej opisałem projekt realizowany z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Uniwersytet Wrocławski- 1994 - 2003
Informatyka

W roku 2003 ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Informatyka. Jako temat pracy magisterskiej wybrałem "Telefonia komputerowa w zdalnym sterowaniu budynkiem inteligentnym". Zainteresowanie tym tematem związane było z moją fascynacją elektronicznymi środkami łączności i zastosowaniem informatyki w telekomunikacji. Pasja ta wpłynęła na moje studia a potem wybór drogi zawodowej. Dla urozmaicenia pracy magisterskiej wykorzystałem programowalne klocki Lego Mindstorms™. Dzięki ich zastosowaniu zbudowałem interaktywną makietę domu inteligentnego, która była zdalnie sterowana przez linię telefoniczną z aplikacją TAPI.

“Doświadczenie czyni mistrzem!”

Doświadczenie

Moje doświadczenia
Usługi doradcze dla administracji publicznej - 2012 - 2014
VULCAN sp.o.o.

Pracując dla VULCANa odpowiadałem za zarządzanie ofertą i dystrybucją usług doradczych, adresowanych do sektora publicznego.

Rynek telekomunikacyjny - 1999 - 2011
Dialog S.A.

Przez lata pracy w Dialogu zdobyłem cenne doświadczenia z obszaru analiz rynku, zarządzania produktami i prowadzenia projektów. Rozwój zawodowy potwierdzają liczne awanse od Spec. ds. Analiz po Kierownika Działu Planowania i Analiz.

Zarządzanie produktami - 2000 - 2011
Freelancer

W latach 2000-2011 realizowałem lub kierowałem blisko 30 projektami związanymi z zarządzaniem produktami IT. Badałem potrzeby klientów, projektowałem rozwiązania, zarządzałem implementacją i wdrożeniem a następnie odpowiadałem za utrzymanie i dalszy rozwój.

Doświadczenie daje pewność

Pracowałem nad projektami zarówno dla rynku indywidualnego jak i instytucjonalnego. W dużej korporacji i małych firmach IT. Mam doświadczenie w badaniach marketingowych, tworzeniu planów strategicznych i przygotowaniu oferty rynkowej. Budowałem i prowadziłem kilkuosobowe zespoły. Swobodnie poruszam się w tematyce najnowszych technologii informatycznych. Problemy Klientów rozwiązuję dobierając gotowe produkty lub wprowadzając rozwiązania dedykowane.

“Dziesiątki zrealizowanych projektów dla moich Klientów”

Moje projekty

Przykłady moich projektów

System dla windykacji

Analiza wymagań, opracowanie projektu i nadzór nad implementacją systemu, wspierającego prowadzenie spraw widykacyjnych. Gromadzenie informacji o klientach, rozliczenia, zarządzanie korespondencją i generowanie dokumentów wraz obiegiem informacji.

See more

Vision of CRM in bank

My vision of market research manager’s participation in implementation & execution of bank’s CRM strategy & team leadership.

See more

Geomarketing w telekomunikacji

Wdrożenie narzędzi GIS i wykorzystanie ich w opracowaniu propozycji obszarów inwestycyjnych budowy sieci teletechnicznych.

See more

System analiz rynkowych

Opracowanie koncepcji systemu wspierającego dystrybucję informacji rynkowych w organizacji oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu produktem i organizacji sprzedaży.

See more

Komercjalizacja produktu IT Service Assurance

Analiza rynku produktów IT Service Assurance. Pozyskanie danych rynkowych i wiedzy o potrzebach klientów. Przygotowanie scenariuszy wejścia na rynek. Określenie kluczowych warunków sukcesu.

See more

CRM dla deweloperów budowlanych

Analiza potrzeb klientów. Przygotowanie projektu systemu obejmującego CRM, obieg informacji oraz elementy ERP. Udział w pozyskiwaniu klientów i wdrożeniach.

See more

BLOG

Moje artykuły
Potrzeby lokalnej społeczności jako fundament strategii samorządu
Six Sigma a produkcja oprogramowania

Six Sigma a produkcja oprogramowania

Bez większego trudu znajdziemy materiały mówiące o tym jak wiele korzyści przyniosło zastosowanie metody Six Sigma w produkcji przemysłowej. Koncentracja na potrzebach klienta, efektywne zarządzanie procesami a przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji przez minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia defektu w gotowym produkcie...

Read More
Crowdsourcing - mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing – mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing - stosunkowo świeża koncepcja rozwiązywania problemów, dotyczących analizy potrzeb klientów oraz poszukiwania pomysłów na nowe produkty. Czy odwołanie się do opinii licznej grupy ludzi, nie związanej pierwotnie z tematem może zaowocować korzyściami mądrości tłumu czy niesie ze sobą ryzyko...

Read More
Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne najczęściej wykorzystywane są jako narzędzia szkoleniowe do rozwoju wybranych umiejętności i rozszerzania doświadczeń uczestników zajęć. Ogromną zaletą gier w tego rodzaju zastosowaniach jest sposób, w jaki odbiorca styka się ze zdobywają wiedzą. Zamiast poznawać encyklopedyczne hasła, gracz wciela...

Read More
Gry symulacyjne

Gry symulacyjne

Gry, które chciałbym tu przedstawić nazywane są w różny sposób. Gry szkoleniowe, biznesowe, strategiczne, symulacyjne, … Mimo, że określenia te używane są zamiennie, wystarczy posłużyć się wyszukiwarką Google aby przekonać się jak różnie są one kojarzone. Gry, o których tu...

Read More
Zarządzanie wieloma projektami

Zarządzanie wieloma projektami

Pamiętam dobrze, że nie zdążyłem jeszcze zakończyć pierwszy powierzony mi projekt a sponsor zaproponował mi pracę na dwoma kolejnymi. Jak prowadzić wiele projektów przy ograniczonych zasobach? Jakie daje to korzyści a jakie zagrożenia? O czym trzeba pamiętać? Prowadzenie projektu z...

Read More
Motywacja w zespole projektowym

Motywacja w zespole projektowym

Zarządzając projektami informatycznymi odpowiadałem za budowę i organizację pracy zespołu projektowego. Projekty, za które odpowiadałem najczęściej powoływane były w celu realizacji kolejnego etapu rozwoju systemu, oferowanego klientom przez firmę Sponsora (upewnić się czy). Każdorazowo, gdy zapadała decyzja o rozbudowie systemu...

Read More
Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

"W przypadku tak konkurencyjnego rynku, jakim jest w Polsce rynek ubezpieczeń, budowanie pozycji przedsiębiorstwa wymaga stałego dostosowywania planu działania do aktualnej sytuacji. Weryfikowanie lub wskazywanie nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa wymaga odniesienia się do obecnej sytuacji firmy. Uwzględnić trzeba zjawiska zachodzące...

Read More