Title of page.

A little about me.
Potrzeby lokalnej społeczności jako fundament strategii samorządu
Six Sigma a produkcja oprogramowania

Six Sigma a produkcja oprogramowania

Bez większego trudu znajdziemy materiały mówiące o tym jak wiele korzyści przyniosło zastosowanie metody Six Sigma w produkcji przemysłowej. Koncentracja na potrzebach klienta, efektywne zarządzanie procesami a przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji przez minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia defektu w gotowym produkcie...

Read More
Crowdsourcing - mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing – mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing - stosunkowo świeża koncepcja rozwiązywania problemów, dotyczących analizy potrzeb klientów oraz poszukiwania pomysłów na nowe produkty. Czy odwołanie się do opinii licznej grupy ludzi, nie związanej pierwotnie z tematem może zaowocować korzyściami mądrości tłumu czy niesie ze sobą ryzyko...

Read More
Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne najczęściej wykorzystywane są jako narzędzia szkoleniowe do rozwoju wybranych umiejętności i rozszerzania doświadczeń uczestników zajęć. Ogromną zaletą gier w tego rodzaju zastosowaniach jest sposób, w jaki odbiorca styka się ze zdobywają wiedzą. Zamiast poznawać encyklopedyczne hasła, gracz wciela...

Read More
Gry symulacyjne

Gry symulacyjne

Gry, które chciałbym tu przedstawić nazywane są w różny sposób. Gry szkoleniowe, biznesowe, strategiczne, symulacyjne, ? Mimo, że określenia te używane są zamiennie, wystarczy posłużyć się wyszukiwarką Google aby przekonać się jak różnie są one kojarzone. Gry, o których tu...

Read More
Zarządzanie wieloma projektami

Zarządzanie wieloma projektami

Pamiętam dobrze, że nie zdążyłem jeszcze zakończyć pierwszy powierzony mi projekt a sponsor zaproponował mi pracę na dwoma kolejnymi. Jak prowadzić wiele projektów przy ograniczonych zasobach? Jakie daje to korzyści a jakie zagrożenia? O czym trzeba pamiętać? Prowadzenie projektu z...

Read More
Motywacja w zespole projektowym

Motywacja w zespole projektowym

Zarządzając projektami informatycznymi odpowiadałem za budowę i organizację pracy zespołu projektowego. Projekty, za które odpowiadałem najczęściej powoływane były w celu realizacji kolejnego etapu rozwoju systemu, oferowanego klientom przez firmę Sponsora (upewnić się czy). Każdorazowo, gdy zapadała decyzja o rozbudowie systemu...

Read More
Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

"W przypadku tak konkurencyjnego rynku, jakim jest w Polsce rynek ubezpieczeń, budowanie pozycji przedsiębiorstwa wymaga stałego dostosowywania planu działania do aktualnej sytuacji. Weryfikowanie lub wskazywanie nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa wymaga odniesienia się do obecnej sytuacji firmy. Uwzględnić trzeba zjawiska zachodzące...

Read More