O mnie

Image

“ ...łączę wiedzę o rynku i narzędziach IT w celu doskonalenia organizacji... ”

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i prowadzeniu analiz biznesowych. Posiadane umiejętności pozwalają mi realizować projekty od etapu określania wymagań Klienta, definicji zakresu i budżetu przez monitorowanie realizacji, aż po zamknięcie projektu i komercjalizację jego efektów.

tel.

+48 501 666 888

mail

grzegorz@zimon.pl

adres

Wrocław - Krzyki

“kompetencje pozwalają mi osiągać cele moich klientów”

Kompetencje

Doskonalenie procesów biznesowych

analiza procesów
BPMN
Six Sigma
wspieranie procesów przez narzędzia IT

Zarządzanie produktami

budowa modelu biznesowego
komercjalizacja
zarządzanie cyklem życia produktu
planowanie dystrybucji

Rozwijanie systemów IT

analiza potrzeb
tworzenie specyfikacji
prototypowanie
wdrażanie rozwiązania

Programowanie

PHP
HTML
bazy danych
javascript

“swoje doświadczenie buduję na wiedzy”

Wykształcenie

Informatyka, projekty, rynek, procesy

To główne obszary , w których buduję swoją wiedzę. Dzięki temu mogę rozwiązywać problemy wielu dziedzin.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu- 2012 - 2013
Six Sigma i Optymalizacja Procesów

Dzięki tym studiom usystematyzowałem swoją wiedzę o doskonaleniu procesów. Na praktycznych zajęciach przećwiczyłem techniki podnoszenia efektywności zidentyfikowanych obszarów.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu- 2006 - 2008
Zarządzanie i Marketing

Była to dla mnie okazja aby w spójny sposób spojrzeć na zasady jakimi rządzi się rynek i to jak szukać na nim miejsce dla siebie i nowych produktów.

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie- 2004 - 2005
Zarządzanie projektami

Wyjątkowy sposób na opanowanie technik zarządzania projektami różnych dziedzin.

Uniwersytet Wrocławski- 1994 - 2003
Inżynieria oprogramowania

Spełnienie marzeń i zbudowanie warsztatu pracy nad projektami informatycznymi od analizy potrzeb do do gotowego produktu.

“zrealizowane projekty dają mi energię do następnych”

Doświadczenie

Call Center Inter Galactica - 2014 -
Process Analyst

Podnoszę efektywność działania firmy. Doskonalę główne procesy. Prowadzę projekty badawczo-rozwojowe. Projektuję i wdrażam narzędzia codziennej pracy.

SmartFish D.G. - 2012 -
Właściciel

Rozwiązuję problemy moich Klientów.

Vulcan sp. z o.o. - 2012 - 2014
Product manager

Pracując dla VULCANa odpowiadałem za proces zarządzania ofertą i dystrybucję usług doradczych, adresowanych do sektora publicznego.

Netia S.A. - 1999 - 2012
Starszy Konsultant ds. Analiz

Przez lata pracy w Netii zdobyłem cenne doświadczenia z obszaru zarządzania produktami i prowadzenia projektów.

Różnorodne projekty

Zrealizowałem dziesiątki różnorodnych projektów. Pracowałem zarówno dla firm z sektora MSP jak i ogólnopolskich przedsiębiorstw. Potrafię współpracować z ludźmi wszelkich specjalności.

“parę przykładów moich projektów”

Projekty

System dla windykacji

System dla windykacji obejmujący CRM, work flow i moduł rozliczeniowy. Prace z sukcesem zakończyły się wdrożeniem u Klientów i koncepcją komercjalizacji produktu.

See more

System zarządzania analizamy

System do zarządzania danymi wykorzystywanymi w analizach i prognozach produktowych. Wspierał pracę głównych osób odpowiedzialnych za budżetowanie i planowanie strategiczne.

See more

System CRM dla deweloperów

Poprowadziłem prace nad określeniem koncepcji biznesowej, projektem, wykonaniem i sprzedażą systemu ERP dla deweloperów. Komercjalizacja dotyczyła 70 Klientów.

See more

Geomarketing

Opracowałem i wdrożyłem proces analizy obszarów inwestycyjnych z wykorzystaniem systemu GIS. Przeszkoliłem 11 osób z realizacji analizach potencjału rynku. Przygotowano propozycje inwestycji dla 600tys. lokali potencjału.

See more

CRM strategy

implementation & execution of bank’s CRM strategy & team leadership

See more

IT Service Assurance

Wykonałem analizę rynku dla produktu IT Service Assurance. Umożliwiłem Klientowi wybór sposobu komercjalizacji oferty oraz określenie biznesowego modelu świadczenia usług.

See more

Blog

Motywacja w zespole projektowym

Motywacja w zespole projektowym

Zarządzając projektami informatycznymi odpowiadałem za budowę i organizację pracy zespołu projektowego. Projekty, za które odpowiadałem najczęściej powoływane były w celu realizacji kolejnego etapu rozwoju systemu, oferowanego klientom przez firmę Sponsora (upewnić się czy). Każdorazowo, gdy zapadała decyzja o rozbudowie systemu...

Read More
Potrzeby lokalnej społeczności jako fundament strategii samorządu
Six Sigma a produkcja oprogramowania

Six Sigma a produkcja oprogramowania

Bez większego trudu znajdziemy materiały mówiące o tym jak wiele korzyści przyniosło zastosowanie metody Six Sigma w produkcji przemysłowej. Koncentracja na potrzebach klienta, efektywne zarządzanie procesami a przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji przez minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia defektu w gotowym produkcie...

Read More
Crowdsourcing - mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing – mądrość tłumu czy zbiorowa głupota

Crowdsourcing - stosunkowo świeża koncepcja rozwiązywania problemów, dotyczących analizy potrzeb klientów oraz poszukiwania pomysłów na nowe produkty. Czy odwołanie się do opinii licznej grupy ludzi, nie związanej pierwotnie z tematem może zaowocować korzyściami mądrości tłumu czy niesie ze sobą ryzyko...

Read More
Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne jako narzędzie podejmowanie decyzji

Gry symulacyjne najczęściej wykorzystywane są jako narzędzia szkoleniowe do rozwoju wybranych umiejętności i rozszerzania doświadczeń uczestników zajęć. Ogromną zaletą gier w tego rodzaju zastosowaniach jest sposób, w jaki odbiorca styka się ze zdobywają wiedzą. Zamiast poznawać encyklopedyczne hasła, gracz wciela...

Read More
Gry symulacyjne

Gry symulacyjne

Gry, które chciałbym tu przedstawić nazywane są w różny sposób. Gry szkoleniowe, biznesowe, strategiczne, symulacyjne, ? Mimo, że określenia te używane są zamiennie, wystarczy posłużyć się wyszukiwarką Google aby przekonać się jak różnie są one kojarzone. Gry, o których tu...

Read More
Zarządzanie wieloma projektami

Zarządzanie wieloma projektami

Pamiętam dobrze, że nie zdążyłem jeszcze zakończyć pierwszy powierzony mi projekt a sponsor zaproponował mi pracę na dwoma kolejnymi. Jak prowadzić wiele projektów przy ograniczonych zasobach? Jakie daje to korzyści a jakie zagrożenia? O czym trzeba pamiętać? Prowadzenie projektu z...

Read More
Motywacja w zespole projektowym

Motywacja w zespole projektowym

Zarządzając projektami informatycznymi odpowiadałem za budowę i organizację pracy zespołu projektowego. Projekty, za które odpowiadałem najczęściej powoływane były w celu realizacji kolejnego etapu rozwoju systemu, oferowanego klientom przez firmę Sponsora (upewnić się czy). Każdorazowo, gdy zapadała decyzja o rozbudowie systemu...

Read More
Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

Analiza konkurencji w planowaniu strategii rozwoju

"W przypadku tak konkurencyjnego rynku, jakim jest w Polsce rynek ubezpieczeń, budowanie pozycji przedsiębiorstwa wymaga stałego dostosowywania planu działania do aktualnej sytuacji. Weryfikowanie lub wskazywanie nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa wymaga odniesienia się do obecnej sytuacji firmy. Uwzględnić trzeba zjawiska zachodzące...

Read More